בראשית

אַיֶּכָּה – ואֵיכָה

מהי כוונת ה' באומרו לאדם הראשון " אַיֶּכָּה"? האם יש קשר בין המילה אַיֶּכָּה המופיע אצלנו למגילת איכה הפותחת במילה אֵיכָה ואם כן מהו? מה מהי משמעות המלים יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה? ומה הקשר בין עניין זה לחטא אדם הראשון?

הרב חנניה מלכה