מהלך הסדר

ליל הסדר

מדוע נקרא ליל הסדר בשם "ליל הסדר", הרי הוא הלילה הכי 'לא מסודר'. שכן כל הזמן משנים את סדרי הסעודה על מנת שישאלו הילדים?

הרב חנניה מלכה | ניסן תשע"ב