קרבן פסח

חגיגה ופסח מה קודם?

יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

האם חגיגה רשות או חובה? קרבן פסח בא להראות שאנו בני חורין; זכירת קרבן החגיגה גם בליל הסדר.

הרב אהרון הראל | ר"ח ניסן תשס"ח