קרוב אליך

דברי הספד אחר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 74

לרגל יום ירושלים - יום הולדתו

הרב אהרון הראל | אייר התשע"ה