הראי"ה בפרשה

"ואולך אתכם קוממיות"

הרב יוחנן פריד | אייר תשע"ו