הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

אתיקה ושקיפות בפרסום רכיבי כשרות

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

בכל העולם יש חשיבות לאתיקה במוצרי מזון. קיימת דרישה לפרסם את כל רכיבי המוצרים. בענייני כשרות, כמה צריך לפרט?

הרב יהודה זולדן | י"ג שבט תש"ע