חיוב ההודאה על נס

שיר והלל ביום העצמאות

פרק לב

א. הלל המצרי ב. "ונאמר לפניו שירה חדשה" ג. אומרי הלל ושירה ד. שיר והלל – המקום והזמן ה. שיר והלל ביום העצמאות

הרב יהודה זולדן | אייר תשס"ח