שיחות ליום ירושלים

גאולת ירושלים ובית המקדש – הגלוי והנסתר

פרקלד

מבוא א. מראשית הבריאה עד האבות ב. תקופת האבות ג. מיציאת מצרים עד בניין בית המקדש הראשון ד. החורבן, הגלות ובניין בית המקדש השני ה. מחורבן הבית השני עד שיבת ציון בימינו

הרב יהודה זולדן | אייר תשס"ח