ענינו של יום

עד כפול

הכלה המיועדת אמרה בשמחה לחתנה המיועד: "הנה העד שלי הגיע". "את טועה", צחק החתן, "הוא העד שלי"

עודד מזרחי