בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
24 שיעורים
  undefined
  ארבעת המינים והלכותיהם

  קדושת שביעית באתרוג

  הרב יצחק גרינבלט | תשרי תשע"ו
  undefined
  מאבני המקום

  הבן יקיר לי אפרים

  אבני המקום כרך ט"ו

  אבני המקום כרך ט"ו

  הרב יצחק גרינבלט | איר תשע"ג
  undefined
  סיפורים נוספים

  מעשה מבן מלך שנעשה תרנגול הודי

  זהו סיפור המופיע בחיי הר"ן, סיפור ידוע ומפורסם שרבים עסקו בו, אך מפני חשיבותו רציתי אף אני לעסוק בו. הוא עוסק בעבודה של הצדיק, וכל אדם הקורא נקרא להיות גם הוא בדרך הצדיק, כיצד לרומם את ישראל ולהשיב ליבם לאביהם שבשמים. הסיפור ארוך יותר, ומוליך את הקורא שלב אחר שלב אל התיקון השלם, אל המוכנות לגאולה השלמה.

  הרב יצחק גרינבלט | אלול תשס"ח
  undefined
  סיפורים נוספים

  ג' סוגים של שומרי סוד

  ההתמודדות – גם סיפור זה אין ידוע מקורו, הוא המשך לקודם, בקנית הגבורה הנפשית להתמודדות. כל בניה דורשת התמודדות, ובסיפור באות לידי ביטוי, שלוש דרכים של התמודדות והיחס אליהן.

  הרב יצחק גרינבלט | אלול תשס"ח
  undefined
  סיפורים נוספים

  בחסד המחלוקת

  אף סיפור זה אין ידוע מקורו, והוא סיפור קצר מאוד, הבא להסיר מיכשול שעומד לפני המתחיל את הדרך, מכשול ההתנגדות של האחרים. הבניה והרצון, יחד עם ההתנגדות מביאים את התיקון.

  הרב יצחק גרינבלט | אלול תשס"ח
  undefined
  סיפורים נוספים

  אורח בעל כנפיים

  נמצא בספר שיח שרפי קודש, וכן נכתב עליו פירוש על ידי הרב ארז משה דורון שליט"א, אם כי הרחבנו והשתדלנו להעמיק בדברים. הסיפור מפנים בנו את הצורך לצאת מהקיבעון בעולם, מהשיעבוד למסגרות החיצוניות, ולעשות צעד ראשון לקראת השליחות המוטלת עלינו. הסיפור מבוסס על קנין האמון של האדם בצדיק, במורי הדור, ועל התהליך הפנימי העובר על האדם בתחילת הבירור שלו.

  הרב יצחק גרינבלט | אלול תשס"ח
  undefined
  סיפורי רבי נחמן מברסלב

  כיד המלך

  כיד המלך – סיפור קצר שסיפר ר' נחמן, מקורו ככל הנראה לא ידוע, אך עבר במסורת, מבטא באופן נפלא את תחושת השייכות והקשר בין ישראל לבין אביהם שבשמים, למרות המרחק, למרות כל הנפילות והקשיים, עדיין הגעגועים קיימים, עדיין יש בסיס איתו אפשר לבנות.

  הרב יצחק גרינבלט | אלול תשס"ח
  undefined
  סיפורי רבי נחמן מברסלב

  מעשה באבדת בת מלך

  הסיפור מקשר אותנו להיות שותפים לתהליך השיבה אל ה', הנדרש כל כך. הסיפור מופיע בספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות של ר' נחמן, הסיפור הראשון, דבר המראה על חשיבותו. אריכות הסיפור, והפירוש עליו, מבליטה את היותו מפה כללית לכל היעוד שלנו כיום.

  הרב יצחק גרינבלט | אלול תשס"ח
  undefined
  44 דק'
  נושאים שונים

  הוצאה לפועל

  הלכות מדינה שיעור מספר 9

  הוצאה לפועל – פניה להוצאה לפועל – האם דין מוסר לשלטון? הבעיות בפניה, האוסרים והמתירים. האם מותר לקנות במכירה של הוצאה לפועל, במכרז? בחנות? ועוד.

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  46 דק'
  משפט עברי או אזרחי?

  פניה לערכאות

  הלכות מדינה שיעור מספר 8

  הליכה לבית משפט – בתי משפט במדינה – בעיה של פניה לערכאות? בתי דין לדיני עבודה ועוד.

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  1:13
  נושאים שונים

  המאסר בהלכה

  הלכות מדינה שיעור מספר 7

  המאסר בהלכה – מאסר – טוב או רע? הגישות השונות ביחס למאסר. ה"ציץ אליעזר" וה"עשה לך רב". מאסר בשביל כפיה, תקנת החברה ועוד.

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  1:17
  מצוות השירות

  מצוות הגיוס

  הלכות מדינה שיעור מספר 6

  האם ישנה מצוה ללכת לצבא? ;האם בני ישיבות חייבים? ; הסדר לכתחילה או דיעבד?; מצוות הגיוס מצד מלחמת מצוה, חסד עם אחרים? חילול ה'? מחלוקת בעל ה"ציץ אליעזר" זצ"ל והגש"י זוין זצ"ל. תורת ההסדר, מול גדלות תורנית? מחלוקת הגרז"ב מלמד שליט"א והגר"א ליכטינשטיין שליט"א.

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  54 דק'
  פדיון שבויים

  עסקת שבויים

  הלכות מדינה שיעור מספר 5

  עסקת שבויים, מותר או אסור? דיון בגמרא בגיטין מה. דיון בדעות הראשונים. האם כאשר השבוי נמצא בסכנה הדין יהיה שונה? האם דין חיילים שונה מיהודים אחרים? סכנת הציבור בעקבות החילופים, מותר או אסור?

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  1:03
  מלוכה

  היחס למנהיג רשע

  הלכות מדינה שיעור מספר 3

  האם צריך לכבד מנהיג רשע?; התנהגות אליהו לאחאב, האם כבדו ומדוע?; היחס לינאי המלך, דעת ה"תומים" הערות ה"משפט יונתן" דעת הציץ אליעזר; מנהיג רשע, שאיננו מלך, האם צריך לכבד?

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  51 דק'
  מלוכה

  דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל

  הלכות המדינה שיעור מספר 2

  צריך לשלם מיסים? האם יש דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל?דיון במחלוקת הראשונים, כיצד פסקה ההלכה?

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  1:02
  מלוכה

  מצוות מינוי מלך

  הלכות המדינה שיעור מספר 1

  מצוות מינוי מלך – האם ישנה מצוה למנות מלך? האם דמוקרטיה עדיפה ממלוכה? הדעות השונות בנושא. שיטת הרמב"ם, והאברבנאל. ועוד.

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  1:01
  מצוות ישוב וכיבוש הארץ

  ישוב הארץ מול פיקוח נפש

  הלכות ארץ ישראל והמדינה שיעור מספר 7

  ישוב הארץ מול פיקוח נפש, מה עדיף? השלמות לשיעור הקודם: א.האם שיקולים מוסריים, משפיעים? ב.הסבר הרב"צ קריגר שליט"א על שאלת הגר"ש ישראל על ערים שהשאירו שלא להתחייב בתרומות ומעשרות. וכן תשובת הרה"ג הרב גורן זצ"ל. ג. שיטת ה"מנחת חינוך".

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  1:13
  המאבק על הארץ

  איסור לא תחונם

  הלכות ארץ ישראל והמדינה שיעור מספר 6

  מסירת חלקים מארץ ישראל לגויים. מגורי גוי בארץ, מכירת קרקע או בית לגוי.

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  1:28
  מצוות ישוב וכיבוש הארץ

  מצות כיבוש הארץ לדעת הרמב"ן

  הלכות ארץ ישראל והמדינה שיעור מספר 5

  מצות כיבוש לדעת הרמב"ן. מחלוקת הרב רבינוביץ שליט"א והרב אריאל שליט"א. שיטת הגר"ש ישראלי זצ"ל. שיטת הגר"א שפירא שליט"א.האם כיום אפשר לצאת למלחמת מצוה? הצורך במלך, סנהדרין, אורים ותומים.

  הרב יצחק גרינבלט
  undefined
  1:33
  מצוות ישוב וכיבוש הארץ

  כיבוש הארץ בימינו ודעת הרמב"ם

  הלכות ארץ ישראל והמדינה

  סיום נושא יציאה מן הארץ; האם צריך כיום לכבוש את שאר הארץ? גדר מלחמת מצוה. האם מלחמת מנע היא מלחמת מצוה? דעת הרמב"ם במצות כיבוש הארץ.

  הרב יצחק גרינבלט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il