שמחת פורים

עבודת ה' של נשים בפורים

חיוב נשים במקרא מגילה ובשאר מצוות היום יסודו בסברה שאף הן היו באותו הנס. הרב זאב שרון בהצעה מעשית לאפשר לנשים להדר בשמחת פורים משל עצמן בלילה ואף לתת בלילה זה קדימות למשתה הנשים.

הרב זאב שרון | אדר תשס"ז