פסח שני

בית מקדש בין פסח ראשון לשני וקטן שגדל וגר שהתגייר בעומר

הרב חגי פנחס בר גיורא (במברגר) | ניסן התשע"ג