בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
622 שיעורים
  undefined
  42 דק'
  שיעורים נוספים

  מקורבן העומר לשני הלחם - מפסח לשבועות

  קבוץ א תתכ"ח, אורות התחיה ל"ב

  הרב דיבר על המעבר בין פסח לשבועות, בין קורבן העומר שהוא מאכל בהמה לשתי הלחם שזה מאכל אדם, בין הנפש הבהמית ששלטה באדם האלילי לנפש הרוחנית שהתגלתה עם עם ישראל והולכת ומופיעה, הולכת ומתפשטת ובארץ ישראל היא מופיעה גם בטוב הנפש הבהמית.

  הרב יהודה מלמד | י"ח אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  שיעורים נוספים

  ארבע רוחות מזווית נוספת

  אורות התחייה כח, ל. אורות הקודש ב, כ"ג

  הרחבנו וחזרנו על ארבעת הרוחות שמנשבות בהוויה הישראלית, רוח אלוקים, רוח האמונה, רוח המוסר ורוח הלאומיות העמקנו במלחמה הזמנית המתרחשת בין הקודש לטבע על אף שהם זקוקים זה לזה ומשלימים זה את זה.

  הרב יהודה מלמד | ד' אדר ב' תשפ"ד
  undefined
  51 דק'
  שיעורים נוספים

  ארבע רוחות כנגד ארבע תפיסות באומה הישראלית

  טללי אורות, השקפה על טעמי המצוות פרקין ג-ד

  במהלך השיעור התבוננו על ארבע רוחות שנושבות בעולם וכנגדן שלוש תפיסות באומה הישראלית דרך עיניו של הרב קוק זצ"ל. הרב ביאר איך על אף שהתפיסות האלה נראות כסותרות זו את זו הן בעצם משלימות.

  הרב יהודה מלמד | י"ג אדר א' תשפ"ד
  undefined
  48 דק'
  שיעורים נוספים

  חב"ד וההתרגשות השכלית שהביאה לעולם

  הקדמה לקונטרס ההתפעלות לאדמור האמצעי

  בתקופת כתיבת הקונטרס מסתובבת מחשבה בקרב חוגי חב"ד שהתפעלות היא דבר פסול ומבוזה, אם לא אסור. אדמו"ר האמצעי רואה בזה הפיכת אור לחושך, אם כי מתוך דבריו רואים שיש בסיס של אמת בדחיית ההתלהבות החיצונית. כנגד זה מלמד אדמו"ר האמצעי, שלא תמיד התרגשות חיצונית מעידה על תנועה שכולה חיצונית; לפעמים התנועה כל כך עמוקה עד שהיא מופיעה גם בחיצוניות. העניין הזה, מבחינת אדמו"ר האמצעי, הוא המפתח לתחיית עבודת ה' וחסידות חב"ד בכלל, לשיבה אל המגמה הגדולה שהביא אדמו"ר הזקן לעולם.

  הרב יהודה מלמד | א' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  49 דק'
  שיעורים נוספים

  התפעלות וחסידות

  קונטרס ההתפעלות לאדמו"ר האמצעי

  בשנת הסתלקותו של אדמו"ר הזקן, תחילת הדור השני של חב"ד, אדמו"ר האמצעי כותב איגרת לכלל החסידים, בה הוא מתבונן על מגמה של נפילה מסויימת אצל אנ"ש, המתנזרים מהתפעלות בלימוד ובעבודה, ומתחיל לסלול דרך לחזור לחיות החסידית, ולהתפעלות.

  הרב יהודה מלמד | כ"ב שבט תשפ"ד
  undefined
  23 דק'
  שיעורים נוספים

  יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא

  מאמר "יפה שעה אחת" של האדמור האמצעי - המשך

  למאמר יש שתי נוסחאות, בשיעור נעסוק בנוסח ב'. אדמו"ר הזקן אומר שיש שתי בחינות בחיי העוה"ב, בחינת יש – השכר העולם הבא בגלל העולם הזה, ובחינת אין. בבחינת אין, ע"י ביטול המדרגה הנמוכה עולים מדרגה. בהבנה עמוקה יש מעלה לבחינת האין כי היא מבטאת ביטול גמור לקב"ה.

  הרב יהודה מלמד | ח' שבט תשפ"ד
  undefined
  45 דק'
  שיעורים נוספים

  מוריד שאול ויעל

  מאמר "יפה שעה אחת" של האדמור האמצעי - המשך

  המשכנו את מאמר "יפה שעה אחת". הרב דיבר על כך שייסורים בעולם הזה זה מתנה לעולם הבא כדי שהדעת תתנתק מההשתקעות בעולם הזה ותדבק ברוח. ישנם גם ייסורים בעולם הבא, בגיהנום, המזככים את האדם ואת קישורו לאלוקות, וברובד נוסף זהו גם עניינו של כף הקלע, השאול.

  הרב יהודה מלמד | כ"ג טבת תשפ"ד
  undefined
  49 דק'
  שיעורים נוספים

  אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת

  מאמר "יפה שעה אחת" של האדמור האמצעי

  במהלך השיעור המשכנו את השיעור הקודם ודיברנו על הקשר בין עמלק לדעת ולמידות הרעות. דיברנו על התמכרות למידות רעות קצת איך להתמודד איתם. ובסוף התחלנו ללמוד על ההתמודדות עם עמלק עצמם, עם הדעת של הרוע.

  הרב יהודה מלמד | ט"ז טבת תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  שיעורים נוספים

  העלאת ניצוצות והתמודדויות

  מאמר "יפה שעה אחת" של האדמור האמצעי

  האדמו"ר האמצעי מסביר שישנן מידות סתם, אך ישנן מידות שמעניקות חיות לאדם, ועיקר ההבדל הוא האם האדם מכניס אליהן את הדעת.

  הרב יהודה מלמד | ט' טבת תשפ"ד
  undefined
  47 דק'
  שיעורים נוספים

  היחס לשפע וההשפעות שלו עלינו

  ניצוצי שמשון

  נלמד סיפור על רב מתקופת הקיסר ניקולאי וגזרותיו הקשות ומהלך רוחני שהרבה מרוז'ין מתאר. נבין שישנה סכנה בעודף שפע שעלולה לגרום לאדם לבעוט במציאות ולהמצי לעצמו אויבים כדי להילחם איתם. ונבאר את הפסוק "החודש הזה לכם" ועל השיבוש שלו "החרש היה ליבם" בהקשר לר' אלעזר בן ערך.

  הרב יהודה מלמד | ג כסליו תשפד
  undefined
  48 דק'
  שיעורים נוספים

  קלקול מוסרי ועבודה זרה פוגעים ביכולת להלחם

  לאדם יש מעלה על החיות שיש לו שכל וכאשר מאבד את מעלתו יורד מתחת למעלת החיות וכן הגויים נלחמים על הקיום ועם ישראל בדרגה יותר גבוהה וכאשר עם ישראל יורדים ממדרגתם על ידי החטאים לא יורדים למעלת הגויים אלא מתחת לכך ואז אין לעם ישראל כח להלחם כי עם ישראל לא יכול להלחם בלי הצדקה מוסרית כמו שאר הגויים ומלחמה של עם ישראל צריכה לעזור לכל העולם

  הרב יהודה מלמד | י"ט חשוון תשפ"ד
  undefined
  46 דק'
  מלחמת "חרבות הברזל"

  המלחמה בחמאס

  שלמות כוחות החיים, הטבעיים והמוסריים בתורה

  הרב יהודה מלמד | י"א חשוון תשפ"ד
  undefined
  39 דק'
  שיעורים נוספים

  ראשית חכמה יראת ה'

  מה יש באומן שאין פה? התפקיד של הרב זצ"ל להביא ולהבין את התודעה שיש באומן לא"י. "במה שהורשת תתבונן"- גישה עם כלים נכונים. היראה הכלי הנכון, פתח לחכמה, איפה הכבוד והחשיבות שלך בחיים? זה ר"ה, הראש, המלכת ה',לעמוד לפניו ביראה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ח אלול תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  שיעורים נוספים

  יראת שמים ושמחה

  ספר העיקרים מאמר ג פרק לג

  קיום מצוות מתוך שמחה, והבריאות בשילוב השמחה ויראה.

  הרב יהודה מלמד | כ"א אלול תשפג
  undefined
  58 דק'
  יראת ה'

  איך מגיעים ליראת ה'?

  לא צריך להגיע להתעוררות גלויה של הרגש בשביל לחזור בתשובה ולהגיע ליראה ואהבה. יש התפעלות בלב שאין לאדם שליטה עליה, והתפעלות בשכל שיש לאדם שליטה עליה. צריך שיהיה לאדם יראה ואהבה בשכל. היראה האמיתית היא יראת הרוממות, והיא מגיעה על ידי לימוד התורה. השכל הוא המבדיל בין האדם לבהמה, ובאופן טבעי הוא רוצה לעבוד את ה'-להעריץ דבר גדול ממנו. אפשר להמשיל את זה לדמות מאוד מוערכת, שאדם ודאי שישמח לפגוש ולעשות את מבוקשו. ואותה ההרגשה שתהיה לו כשאותה דמות תפנה אליו ישירות, צריך להרגיש עם ה'. ומתוך כך שיפעיל את כח המדמה-יבוא גם הרגש.

  הרב יהודה מלמד | י"ד אלול תשפג
  undefined
  39 דק'
  יראת ה'

  יראת ה'

  בדורות האחרונים ימי הסליחות הופכים ליותר שמחים. ואולי הפסדנו משהו. היראה מביאה משהו שאין לאהבה, היא נותנת את הנוכחות האלוקית.

  הרב יהודה מלמד | ז' אלול תשפ"ג
  undefined
  55 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  עיקר המחלוקת בעולם, מהסתלקות ביאורי התורה

  ליקוטי מוהר"ן תורה כ'

  עניין ביאורי התורה אינו שכלי, אלא דוקא נשמתי, ולכן קודם הביאור, יש לעורר את הלב העליון בתפילה. והמחלוקת בעולם, באה מחוסר של ביאור, מקושיה בלי תירוץ. ומכל זה, ביאור ענין מי מריבה.

  הרב יהודה מלמד | ג' תמוז תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  "כי אֵם לבינה תקרא"

  ליקוטי מוהר"ן תורה מח

  החכמה כוללת ידע פשוט, קונקרטי, הנגמר בעובדות מסויימות. הבינה, כוללת את היכולת להבין דבר מתוך דבר, ופותחת עולם הרבה יותר רחב, שלא מצומצם בנקודות מסויימות. על ההבדל בין אם לאב, בין סוכה ללולב ובין הגלות לארץ ישראל.

  הרב יהודה מלמד | כ"ו סיון תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  עיקר הולדה על ידי הדעת

  ליקוטי מוהר"ן תורה נג

  שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם - אישה נאה, החצי החסר בגוף האדם; דירה נאה, השומרת את ערכיו של האדם בפנים למול הרוחות הנושבות בעולם; כלים נאים, המעניקים מרחב לשפע. היום אנו עוסקים בבחינות שונות של הדעת, ומעמיקים בהרחבה השלישית - הכלים, אותם בוחר ר' נחמן כמשל לתלמידים. החידוד שהם מעניקים למלמד, וההולדה שבאה בעקבות הדעת המתרחבת.

  הרב יהודה מלמד | י"ט סיון תשפ"ג
  undefined
  37 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  כל אשר דיבר ה' נעשה

  ליקוטי מוהר"ן תורה קצ

  ר' נחמן הדגיש מספר פעמים שכל הטובה שיש בו, לא באה מנשמה גבוהה, או מחינוך מוקפד, אלא מעבודה קשה. אם מקבלים תורה במעמד אלוקי מובהק, אין מקום בכלל שלא לציית, ואיך נוכל לבחור כך בתורה?

  הרב יהודה מלמד | י"ב סיון תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il