חזרות וכתיבה

אצלנו- אוכלים, שותים וישנים!

אהבת תורה ולומדיה; גדלות האמוראים; התנאים ללמוד התורה התמדה ותפילה על הלימוד; הסיבה לקושי בלימוד; איך לומדים ואיך חוזרים.

הרב יהושע הכהן | ג' סיון תשס"ז