בבא בתרא

חזרה מפטור לפטור

חזרה מטענת פטור לטענת פטור אחרת ומה הדין כשבאו עדים באמצע; מה ההבדל בין "מיגו" לבין "הפה שאסר", האם הפה שאסר פועל בתורת "מיגו"?; מה ההבנה ב"מיגו" בדברי האחרונים שאומרים שמיגו זה כח טענה, האם הכונה שזה כלפי עצמו או לכל העולם.

הרב שלמה קליינמן | ה' סיון תשס"ז