שכנים ושותפים

בעלות ושותפות באופציות

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב עובדיה אחיטוב | כ"א כסליו התש"ע