בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
14 שיעורים
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  הדלקה בתחילת שקיעה או בסוף שקיעה

  הבריתא אמרה 'מצותה משתשקע החמה', השאלה מה פירוש 'שקיעת החמה', שהרי יש לפי דעת הגאונים שני זמנים: התחלת השקיעה, היא מה שקוראים שקיעה, ויש את סוף תהליך השקיעה, צאת הכוכבים. ולדעת רבינו תם ישנה שקיעה שנייה שהיא בערך שעה לאחר שקיעה.

  הרב אברהם פרל | כסלו תשע"ו
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  האם מוסיף והולך או פוחת והולך

  ביאור מחלוקת בית שמאי ובית הלל האם מוסיף והולך או פוחת והולך.

  הרב אברהם פרל | כסלו תשע"ו
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  פסיקת ההלכה תלויה במוסר השמועה.

  אביי לא מקבל את רבי ירמיה שלא סומך על דבריו.

  הרב אברהם פרל | כסלו תשע"ו
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  האם מותר להדליק בשמן נס את המנורה?

  מעשה דחנוכה הדליקו בשמן נס באופן פשוט, יוצא ששמן נס הוא שמן זית.

  הרב אברהם פרל | כסלו תשע"ו
  undefined
  שיחות לחג החנוכה

  שיר הרב קוק בספר אורות הראיה

  פרק זה מתאים גם לחידון בדיני חנוכה לפענח את השיר וההלכות, וגם לעבור על דיני חנוכה בצורת שיר

  הרב אברהם פרל | כסלו תשע"ו
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  המצוה להדליק נר שבת או שידלק נר שבת?

  הרב אברהם פרל | כסלו תשע"ו
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  מלחמת מצווה

  אף ששבט לוי פטור ממלחמת מצוה של כיבוש הארץ באופן עקרוני, במספר מקרים בתורה כשראו שיש צורך הם אנשי המלחמה.

  הרב אברהם פרל | כסלו תשע"ו
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  חטא בית חשמונאי

  בפרק זה מבואר שהחשמונאים הכהנים לקחו המלוכה במקום שבט יהודה, ודנו האם יש בכך חטא?

  הרב אברהם פרל | כסלו תשע"ו
  undefined
  מאבני המקום

  הבנת יאוש על פי הדין בספק אבדה

  מאבני המקום כרך ט"ו

  מאבני המקום כרך ט"ו

  הרב אברהם פרל | איר תשע"ג
  undefined
  מלוכה

  ערכה של מלכות ישראל

  פרק שלישי

  מצוה מן התורה למנות מלך, וגם להנהגה חלקית יש גדר של מלכות. מלכות ישראל היא כסא ה' בעולם, כלומר היא הכלי דרכו מתגלית מלכות ה' בעולם, ועל יסוד זאת כותב הרב קוק שמדינת ישראל היא יסוד כסא ה' בעולם.

  הרב אברהם פרל | כ באב תשס"ז
  undefined
  גלות וגאולה

  היתכן שנחזור לגלות?

  פרק 2

  היתכן שלאחר שהתחיל תהליך הגאולה - נחזור לגלות? מדברי חז"ל עולה בבירור שכאשר תתחיל הגאולה השלישית היא לא תיפסק. זאת משום שמהלך הגאולה האחרונה הוא אלוקי, ולא יפלא מה' דבר. בנוסף יש לדעת שבדורנו יש הרבה זכויות בעלות ערך עצום, ולא רק חטאים.

  הרב אברהם פרל | כ תמוז תשס"ז
  undefined
  דרכי הגאולה

  מנין שאנו בגאולה?

  פרק ראשון

  אנו זוכים להתגשמות תחילת תהליך הגאולה, כפי שהוא מתואר בנביאים. ואין במציאות הקשיים והיסורים שאנו עוברים לערער זאת, שכן במקומות רבים צפו הנביאים את האפשרות שהגאולה תהיה כרוכה ביסורים. וכן מבואר בכמה מקומות שאפילו מלך המשיח עצמו ילחם מלחמות.

  הרב אברהם פרל | כ תמוז תשס"ז
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  התורה – לפרט או לכלל?

  נראה שמהות התורה היא הדרכת הכלל ולא הדרכת האדם הפרטי. יחד עם זאת, גם הפרט מודרך שכן יש לו השפעה על הכלל. בכך גם מעשי הפרט מתעלים, שכן הפרט אינו דבר פרטי אלא שייך לדבר הרבה יותר גדול. בכך מוסברים כמה ענינים, כמו מהות הדין שבראש השנה, והעובדה שהאבות לא קיבלו את התורה.

  הרב אברהם פרל | תמוז תשס"ז
  undefined
  תורה והלכות ציבור

  הקדמה: עניני ציבור – פוליטיקה או תורה?

  יש חושבים שתפקיד התורה הוא לנהל את עניני הפרט בלבד. אולם, לאמיתו של דבר התורה מדריכה גם את עניני הציבור, שכן התורה קדמה לעולם כולו, והיא התוכנית הפנימית של העולם.

  הרב אברהם פרל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il