דרכי הגאולה

מנין שאנו בגאולה?

פרק ראשון

אנו זוכים להתגשמות תחילת תהליך הגאולה, כפי שהוא מתואר בנביאים. ואין במציאות הקשיים והיסורים שאנו עוברים לערער זאת, שכן במקומות רבים צפו הנביאים את האפשרות שהגאולה תהיה כרוכה ביסורים. וכן מבואר בכמה מקומות שאפילו מלך המשיח עצמו ילחם מלחמות.

הרב אברהם פרל | כ תמוז תשס"ז