בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
14 שיעורים
  undefined
  שער לדין

  אופן ההתחייבות של השומר

  הרב יואב שטרנברג | ד' טבת תשס"ט
  undefined
  שער לדין

  זמן חיובו של השומר

  הרב יואב שטרנברג | כז' כסלו תשס"ט
  undefined
  שער לדין

  מבוא לדיני שומרים

  הרב יואב שטרנברג | כ' כסלו תשס"ט
  undefined
  שער לדין

  מקרים שבהם מותר לחזור מהעסקת שכיר

  ישנם מצבים שבהם בעל הבית רשאי לחזור בו.

  הרב יואב שטרנברג | תשרי תשס"ט
  undefined
  שער לדין

  שכירות לזמן קצוב ושכירות לזמן שאינו קצוב

  הרב יואב שטרנברג | אלול תשס"ח
  undefined
  שער לדין

  שכירות לזמן קצוב ושכירות לזמן שאינו קצוב

  הרב יואב שטרנברג | אלול תשס"ח
  undefined
  שער לדין

  קניין סודר וקניין אודיתא

  הרב יואב שטרנברג | אלול תשס"ח
  undefined
  שער לדין

  מהותה של עסקת שכירות

  הרב יואב שטרנברג | אב תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  חתימה על חוזה ללא הבנתו

  ע"פ פסקו של הרב ברוך יצחק לוין

  התובעת שכרה דירה מהנתבע. בחוזה השכירות סוכם, ששכר הדירה יעמוד על על סך של 100 ש"ח בחודש. כמו כן, סוכם שכל הוצאות התיקונים יחולו על השוכרת. שני הצדדים מודים כי התובעת שילמה מראש סך של 50,000 ש"ח, אם כי אין לדבר אזכור בחוזה. כיום, עשר שנים לאחר חתימת החוזה, הדירה במצב חמור מאוד, והוצאות התיקונים רבות.

  הרב יואב שטרנברג | כ אדר א תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  ביטול שכירות ששולמה מראש בצ'קים

  ע"פ פסקו של הרב ברוך יצחק לוין

  התובע השכיר דירה לנתבע. בזמן חתימת החוזה נתן הנתבע לתובע צ'קים לכל חודשי השכירות. אלא שקודם שמסר התובע לנתבע את החוזה, דרש התובע שהנתבע יתן בידו צ'ק ביטחון. כיוון שהנתבע לא נתן צ'ק, סירב התובע למסור את החוזה לנתבע, וגם לא נתן לו מפתח לדירה. לאחר שעברו כמה ימים הודיע הנתבע לתובע, שהוא רוצה לבטל את השכירות.

  הרב יואב שטרנברג | טבת תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  אחריות משכיר לנזקי מים בנכס המושכר

  התובע שכר דירה מהנתבע. לקראת תום תקופת השכירות, יצאו התובע ואשתו לחו"ל לשלושה שבועות. טרם יציאתם, השאירו על הרצפה בסלון מספר קרטונים מלאים בחפצים לקראת מעבר הדירה. בשובם מחו"ל גילו, שהדירה מוצפת מים. מקור ההצפה היה דוד חשמלי שהתפוצץ. בשל ההצפה ניזוקו חפצים רבים שהיו מונחים על הרצפה.

  הרב יואב שטרנברג | יא טבת תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  החזרת דמי שכירות ששולמו מראש

  ע"פ פסק של הרב אליהו בקשי דורון

  הנתבע השכיר דירה לתובע לשנה, והתובע שילם לו מראש, ואף הפקיד בידו שטר ביטחון. באמצע השנה החזיר התובע את המפתחות לנתבע, ועזב את הדירה. הנתבע השכיר את הדירה לאדם אחר.

  הרב יואב שטרנברג | טבת תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  ביטול שכירות עקב אונס

  ע"פ פסקו של הרב בניהו ברונר

  התובע השכיר דירה לנתבע. תחילת השכירות היתה בחודש אוקטובר, והחוזה היה לשנה אחת. בין הצדדים הוסכם, שהנתבע יכנס לדירה, ובתמורה לחודש שכירות יתקן מספר ליקויים בדירה, כמפורט בחוזה השכירות. לאחר תום חוזה השכירות, המשיך הנתבע לגור בדירה ולשלם שכירות חודשית עד לחודש אוגוסט. בחודש אוגוסט עזב הנתבע את הדירה משום שהדירה המדוברת היא בצפון הארץ, והיתה תחת אש החיזבאללה.

  הרב יואב שטרנברג | כו כסלו תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  שכירות שהסתיימה בפתאומיות

  ע"פ פסק של הרב אליעזר שינקולבסקי

  התובע השכיר דירה לנתבע. בשנה הראשונה, היה חוזה שכירות מסודר. בשנה השניה, הוארך חוזר השכירות בעל פה - עד סוף חודש אוגוסט. במהלך הקיץ, היה התובע צריך לצאת מהארץ, לתקופת זמן לא ברורה. הצדדים הסכימו להמשיך את שכירות הדירה עד סוף חודש אוקטובר. בהמשך דיברו הצדדים על אפשרות להארכת השכירות מעבר לאוקטובר. בכל אופן, הנתבע איננו מעוניין להישאר בדירה אחרי פברואר, שאז הוא עתיד להיכנס לדירה משלו.

  הרב יואב שטרנברג | י"ט כסלו תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il