כללי מלאכות

השו"ת בהלכה

מתוך כנס רבנים משיבים של אתר ישיבה שנערך בתמוז תשפ"ב.

הרב יוני לביא | תמוז תשפ"ב