פרשה כפשוטה

פרשה כפשוטה - פרשת שמות

ביאור הפרשה על פי פשט הפסוקים ודברי רש"י ושאר פרשנים

הרב איתמר ליברמן | כא טבת התשע"ז