מסעי

פרשה כפשוטה - פרשת מסעי

ביאור הפרשה על פי פשט הפסוקים ודברי רש"י ושאר פרשנים.

הרב איתמר ליברמן | כ"ז תמוז התשע"ז