פרשה כפשוטה

פרשה כפשוטה - פרשת כי תבוא

ביאור הפרשה על פי פשט הפסוקים ודברי רש"י ושאר פרשנים, עם הרב איתמר ליברמן.

הרב איתמר ליברמן | יז' אלול תשע"ז