חיוב ההודאה על נס

לפיכך אנחנו חייבים

גם מי שסוברים בטעות שהצער בהקמת מדינת ישראל גובר על הטוב שבה, חובה עליהם לברך ולהודות לה' על התועלת

הרב יגאל קמינצקי | איר תשע"ז