כא - לא שכחנו ולא סלחנו

עבירה לצורך הצלה משמד רוחני

בגירוש מהגוש ומצפון השומרון יש חילול ה' גדול יותר מבעבודה זרה. ועל הצורך להגיע לליבו של העם מבט של שנתיים אחרי

הרב יגאל קמינצקי | כח באב תשס"ז