כב - געגועים למקדש

המקדש, התורה ואני

העיסוק בקודשים ובטהרות הלך ופחת במהלך הדורות כפועל יוצא של חורבן הבית, הרב שלוה סוקר את התמורות בלימוד חלק זה של התורה, וקורא להצבתו מחדש בקדמת הבמה

הרב צבי שלווה | ו תשרי תשס"ח