בהעלותך

כוחה של המנורה

על מעלותיה של הדלקת המנורה על פני הקרבת הקורבנות באדיבות העיתון בשבע

הרב מנחם מקובר | סיון התשע"ה