כב - געגועים למקדש

היום שבו אקריב קרבן

במרכז עבודת המקדש עומדת עבודת הקורבנות, הרב מרדכי פרסוף על המשפחות השונות של הקרבן, על התהליך הנפשי, ועל יצר שאבד.

הרב מרדכי פרסוף | ח תשרי תשס"ח