אזכרת שלושים לגרז"ן

לימוד תורה בבל מקום וזמן

על החוויה המופלאה כנהג של הרב זלמן נחמיה גולדברג.

ראש ישיבת רמת גן הרב יהושע שפירא שליט"א בדברי התעוררות לעשרת ימי תשובה ולציון 30 יום לפטירת הרב זלמן נחמיה גולדברג. מתוך הכנס המקוון שנערך באתר ישיבה ג' תשרי תשפ"א

הרב יהושע שפירא | ג' תשרי תשפ"א