הרב שאול ישראלי

מפסקיו המיוחדים של הרב ישראלי

מתוך כנס לזכר הרב שאול ישראלי זצ"ל - בית-אל תשס"ט

מתוך כנס לזכר הרב שאול ישראלי זצ"ל - בית-אל תשס"ט

הרב איתן איזמן | י"ז סיון תשס"ט