רב ותלמיד

כיצד מגדירים גדול דור?

הרב יוסף צבי רימון | אייר התשע"ה