חיוב ההודאה על נס

האם השמחה שלמה?

הרב יוסף צבי רימון | אייר תשע"ח