בית כנסת

הליכה לאחור מארון הקודש

הרב יוסף צבי רימון | כ"ד טבת תשפ"א