הרב אברהם שפירא

לעסוק בדברי תורה

אזכרה שלושים יום לפטירת הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

אזכרה שלושים יום לפטירת הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

הרב אברהם ריגר | ט"ז מרחשוון תשס"ח