דיני ממונות במשפחה

חיוב מזונות של האב

הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

מה קורה אם האב התחייב למזונות לפי מצב כלכלי מסויים ואח"כ העני.

הרב שלמה שלוש | ז' טבת תשס"ח