קרבן פסח

השחיטה וזריקת הדם בקרבן פסח

יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

מצוות עשה לשחוט את הפסח במועדו; מצוות עשה לאוכלו על מצה ומרור.

הרב אבי גיסר | ר"ח ניסן תשס"ח