קרבן פסח

סקירת פסח בזמן הזה

יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

סקירת השאלות אותן יש לפתור כדי שנוכל להקריב את קרבן הפסח כהלכתו: קדושת ירושלים בזמן הזה; מקום המזבח; כהנים כשרים.

הרב עזריה אריאל | ר"ח ניסן תשס"ח