כלל ישראל

לאומיות יהודית

תפקידו של ישראל להיות אור לגוים ולהקים מדינה יהודית לאומית ע"פ התורה. חשיבותו של יום העצמאות היא דווקא בהחזרת הלאומיות לעם ישראל.

הרב מרדכי גרינברג | אייר התש"ס