מעמד הר סיני ומתן תורה

על הסגולה

קבלת התורה מרוממת את ישראל מעל לדרגתם של המתוקנות שבאומות, אך היא לא מחליפה את המוסר הטבעי, אלא רק מוסיפה עליו.

הרב מרדכי גרינברג | תשע"ב