מאמרים נוספים

חפצא של מעשים טובים

רבי חיים מבריסק 100 שנים לפטירתו

"באימה ופחד, בבושה וכלימה, בגוף רועד ונפש מבוהלת, אתקרב לגחלתו של גאון ישראל והעיז פני להציץ לאישיותו הכבירה ולעמוד במקומו." אדם בעל ראש כביר עם יכולות אנאליטיות חריגות, חריף שכל. חדור אמונה פשוטה, ספוג בחינוך של יראת שמים טהורה, גדל על ברכי לימוד התורה ללא גבול וקיום מצוותיה ללא סייג. נטול אנוכיות, חסר אגו, מחוק תועלתנות אישית, מוקדש ומקודש לכל מטלה נעלה, ממוקד מטרה מבלי להביט ימין ושמאל למה יאמרו הבריות. כאשר האיש הלזה נעצר לשבריר שנייה וחושב עם עצמו "מה אעשה במספר ימי שנות חיי?" מה הוא עונה לעצמו?

הרב אליהו סולובייצ'יק | תשרי תשע"ט