חזרות וכתיבה

עריכה תורנית

הרצאת מבוא לעריכה תורנית מקצועית בהדרה של ספרי קדמונים. ההרצאה ניתנה במסגרת קורס לעריכה תורנית במכון "לומדה" בירושלים.

הרב אליהו סולובייצ'יק | כ"ו תשרי תשע"ב