עניינו של יום

חזון העצמאות של ה"עצמות"

הרב מרדכי הוכמן | ד' ניסן תשס"ט