בא

מדוע התקדשו הבכורות

הרב מרדכי הוכמן | א' שבט תשס"ט