אחרי מות

למשמעות הגורל בשעירי יום הכיפורים

הרב מרדכי הוכמן | ח' אייר תשפ"א