שבת הגדול

פנחס והגאולה העתידית

הרב מרדכי הוכמן | ניסן תשע"ז