ויחי

הבנים שאינם נראים

יעקב מספר על בנים של יוסף שאינם ידועים לנו. יעקב מדבר על נשמות שהוא רואה עוד לפני שהן נולדו. והדבר מסביר מדוע גם רחל מוזכרת בפרשית הברכה לבני יוסף.

הרב מרדכי הוכמן | תשע"ב