שליחות

שליחות ואפוטרופסות בכספי ציבור

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב אברהם מיכאל יוניון | כ"א כסליו התש"ע