ציצית ותפילין

"כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו.."

הרב אליהו ממן | סיוון תש"ע