הפצת יהדות

יום הולדת 60

כשנעשה אדם בן שישים שנה ונכנס לעשירית שביעית של שנות חייו, הרי בא בימים ושנים שכולן שבת, והן הן "שנות השבת" שלו.

הרב אליהו ממן | תמוז תשס"ח