חמדת הדף היומי

גבולות הארץ לעניין גיטין ומצוות התלויות בארץ

הרב עקיבא כהנא | כסלו תשע"ו